Zonder commentaar: Raad van State maakt korte metten met zandplannen

Bij arrest nr. 257.052 van 4 juli 2023 vernietigt de Raad van State, op vordering van de vzw Bos+ Vlaanderen, het op 27 mei 2021 door de gemeente Bocholt vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan dat meer dan 120 hectare van het boscomplex in de deelgemeente Kaulille bestemt tot zandwinningszone.

De Raad van State oordeelt dat er geen correct onderzoek van de milieueffecten is uitgevoerd en dat de gemeente onvoldoende aandacht heeft geschonken aan het ongunstige advies van het agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest. Dat advies stelt onder meer dat het boscomplex behouden moet worden om het in te zetten als een doeltreffende oplossing voor de uitdagingen op het vlak van het klimaat.

(04/07/2023)