Bijeenkomst 22 oktober, GC De Kroon: wat doet de “zandcommissie”?

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon te kunnen starten met de werking van de “zandcommissie”. Deze selectie gemeenteraadsleden, aangevuld met enkele schepenen en de burgemeester, is dit voorjaar opgericht om de Bocholter zandplannen voor Kaulille te begeleiden. Voor de opmaak van deze plannen is in juni een studiebureau aangesteld. Tijd, zo vinden wij, om eens te horen wat de “zandcommissie” doet, en welke timing we mogen verwachten. Alle leden van de zandcommissie zijn op 13 oktober per mail uitgenodigd om onze bijeenkomst bij te wonen en het eerste agendapunt vorm te geven. De open vraag blijft: komt er iemand, en – zo ja- wie?

Het tweede agendapunt heeft ook te maken met het Bocholter beleid: ergens deze winter zal de zittende meerderheid plechtig en misschien zelfs feestelijk de beleidsplannen voor 2020-2025 bekendmaken. Het lijkt verstandig om bij die gelegenheid zichtbaar en hoorbaar duidelijk te maken wat buren en andere betrokkenen vinden van de Bocholter zandplannen voor Kaulille. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom.

Tot slot: Vlaanderen heeft een nieuwe regering, en ook een nieuw beleidsplan. De komende maanden zullen we Natuurpunt Limburg en de Limburgse milieukoepel uitnodigen om eens vanuit Limburgse en Vlaamse bril naar de zand- en ontbossingsplannen te kijken. We peilen dinsdagavond naar specifieke vragen die we graag behandeld zouden zien.
Naar goede gewoonte sluiten we uiterlijk om 22.00u af.