Wachten op de FAQ’s (a.k.a. Godot?)

Weinig dingen des levens zijn zo simpel als het aanpassen van een tekstje op een web-pagina. Maar wie nu koud komt binnenvallen op de zandbaronnen-website, leest nog steeds de boodschap “We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.

De geïmproviseerde speech van burgervader Stijn, donderdagavond op het Nevenplein, bood enige opheldering. Naar zijn zeggen werden tussen 1 en 5 juni meer dan 150 burgervragen gesteld. Deze op een treffelijke manier verwerken, daar is blijkbaar toch meer werk aan dan eerst was ingeschat. Zoveel werk, dat noch de gemeentelijke communicatiedienst, noch het ingehuurde communicatiebureau uit Hàààsselt, de tijd of de goesting heeft gevonden om de reden van het uitstel ook even te delen via de zandbaronnensite.

Ach ja, wie weet herhaalt zich wel de fabel van de Boggeter vuurtoren genaamd “De Steen“. In het voorjaar van 2012 werden de omwonenden uit de slaap gehouden door het felle licht uit dit net opgeleverde geldvretende prestigeproject. En dit niet dagen, maar zelfs weken aan één stuk.

Toen een telefoon naar de gemeente ook niks concreets opleverde, werd doorgeschakeld naar de schrijvende pers. Die wijdde er prompt een even luchtig als pijnlijk artikel aan, mét alleszeggende foto. Want, voor wie het niet meer weet: 2012 was een gemeentelijk verkiezingsjaar. En na 2012 hoopten JC en JPP nog eens zes paarse jaren de tijd te hebben om samen Kaulille te begraven voor de toekomst.

De Vierde Macht deed z’n werk: kort na publicatie was de lamp plots uit. En na de lamp van de vuurtoren genaamd “De Steen” doofde eind 2012 zowaar ook het rode lichtje van de Boggeter bestuurscarrière van JPP.

Moraal van dit verhaal, waarde lezer: hou altijd moed. ‘t Is niet omdat Godot niet kwam opdagen, dat ook dit surrealistische Bocholter theaterstuk eenzelfde (s)lot zal ondergaan.