Waarom planPRBeter? Omdat uitbreiding Winters geen optie is!

Dinsdagavond 28 mei is stevig doorgepraat in de drie werkgroepen. Maar het belangrijkste leerpunt van de avond bleek van inhoudelijke aard.
De naam “planPRBeter” betekent NIET dat de plannen voor de uitbreiding Winters buiten beeld blijven.
PlanPRBeter staat juist voor het tegendeel.
Een uitbreiding van de zandontginning Winters valt op geen enkele manier te verdedigen, en we zullen niet ophouden aan te tonen waarom dat zo is.
Het enige waarover kan gepraat worden, is een beter plan voor de maatschappelijk gedragen sanering en herbestemming van de voormalige PRB-terreinen.

Voor de zomervakantie komen we nog een laatste keer samen, en wel op woensdagavond 26 juni om 20.00u.
Met op de agenda minstens de laatste beleidsontwikkelingen, een vers opgerichte vzw, een nieuw logo én een terug- en vooruitblik op de publieksactiviteiten.
Want op zaterdag 8 juni doet planPRBeter mee aan de gekke koers van Kaulille-Kermis. En in september starten we zelf met de broodnodige verkeerstellingen.