Waarom nu een open brief?

Waarom nu een open brief, na maanden (media)stilte?
Wel, mede onder druk van jullie aanwezigheid bij de gemeenteraden van mei en juni, het lanceren van vervelende vragen via de zandwinningswebsite en/of het duidelijk zichtbaar ophangen van protestaffiches, heeft de gemeente het nog niet aangedurfd om de plannen horend bij het RUP “Zandcluster Kaulille” naar de gemeenteraad te brengen.

Het zou kunnen dat dit over twee weken, op donderdag 29 oktober, wel zal gebeuren. Via www.bocholt.be of via de “vergaderkalender” kan u dit zelf opvolgen. Eind volgende week, tegen 22/23 oktober, moet de agenda duidelijk zijn.
Als deze “voorlopige vaststelling” effectief geagendeerd worden, worden alle plannen eindelijk openbaar, en zal iedereen twee maanden de tijd hebben om formeel bezwaren in te dienen.

Over deze plannen, die naar verwachting weinig zullen afwijken van wat twee jaar geleden al was afgesproken, is voor zover mij bekend geen akkoord gezocht met de inwoners van Kaulille. Het resultaat is ernaar.

Daarom heb ik woensdag, ten persoonlijke titel, een open brief aan het gemeentebestuur online gezet.

Sinds het voorjaar van 2016 heb ik, met steun en hulp van velen, geprobeerd om tot in Brussel “wind” te maken tegen deze plannen, en vooral ook tegen de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen.
Een bijzonder woord van dank hierbij aan Johan Danen. Als pas verkozen en enig Limburgs parlementslid voor Groen kwam hij in het najaar van 2014 langs in Overpelt, om kennis te maken met de regionale Groenen. Ter zitting werd hij aangesproken door een wildvreemd lid, dat hem attent maakte op een groot ontbossingsdossier dat er zat aan te komen Kaulille. En hij is meegegaan in het verhaal van die Bocholter groene uit Kaulille, dat pas twee jaar later in de openbaarheid kwam. Sinds 2016, tot op de dag van vandaag, heeft Johan als Vlaams parlementair mee de kar helpen trekken. En bij momenten, wanneer ik het zelf ook niet meer helemaal helder zag, heeft hij zelfs vanop zijn eigen zwaar beladen kar de Kauliller kar terug op gang helpen duwen. Merci hiervoor.

In die vier jaar hebben we vooral tijd gewonnen en bredere bekendheid gekregen, maar – helaas – nog geen garanties dat de plannen beter zijn dan in 2016. En ook op een structureel overleg met Kaulille is het nog steeds wachten.

Als deze brief kan helpen om nog meer wind te maken, en om hopelijk alsnog de plannen-pauzeknop in te duwen zodat Kaulille écht zijn zeg krijgt in één en ander, dan is dat uiteraard winst. Iedere hulp hierbij is welkom, of het nu via sociale media, gewone post of e-mail is.

Ik kan wat mezelf betreft alleen maar beloven dat ik – mocht er in november, december of later toch een openbaar onderzoek aankomen – beschikbaar ben om zoals voorheen de technische materie te vertalen zodat iedereen weet waar het over gaat, en met jullie mee te denken over hoe we de kar nog in een betere richting kunnen keren.

Ook hiervoor zullen we wel Corona-proof manieren vinden.

Alvast dank, hou het gezond, en geniet zeker in deze week van het bos van de Kauliller bossen.

Jos