Waar dient de gemeenteraad nog voor?

Donderdagavond 12 november zaten veel Kaulillenaren voor hun computerscherm om op veilige afstand het gemeenteraadstheater te volgen: hoe dachten hun raadsleden over de plannen van de zandbaronnen?
De stemming, laat op de avond, was wat ze was.
Toen Het Belang van Limburg op zaterdagmorgen de 14de berichtte dat het openbaar onderzoek over een maand zou starten, was er niemand die dat bericht tegensprak. Niet vanuit het college van burgemeester en schepenen, en zeker niet vanuit de gemeenteraad.

Maar maandagavond 16 november bleek dat de lokale correspondent van “Het Belang” ofwel onjuist geïnformeerd was, ofwel niet de juiste informatie had doorgegeven.
Want die maandag was al diep op de gemeentelijke website de officiële aankondiging voor het openbaar onderzoek terug te vinden, startend op donderdag 19 november. In volle Corona-lock down.

Moet zo’n aankondiging niet in een krant verschijnen, zoals bijvoorbeeld het geval was met de Vlaamse plannen voor de Groene Delle?
Nee, dat moet niet.
Volgens de Vlaamse regels volstaat voor een gemeentelijk plan – zelfs voor een plan dat drie vierkante kilometer Kaulille naar de Filistijnen helpt – een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

En wat bleek: op vrijdagmorgen, de dertiende november, bevatte het Staatsblad de aankondiging van het openbaar onderzoek. Op pagina 80945 om precies te zijn, als eerste item onder de “Wettelijke bekendmakingen”.

Dus minder dan tien uur nadat de Bocholter raadsleden (min één) in eer en geweten op het “Ja”-knopje hadden geduwd, was het officiële publicatie-orgaan van de Belgische overheden al op de hoogte van wat zich virtueel in Bocholt had afgespeeld.

Was daar in Brussel misschien iemand met nachtdienst belast, om de lijn met Bocholt open te houden?

Natuurlijk niet.
Want al op donderdagmiddag 5 november, een volle week voor de gemeenteraad, verstuurde het Bocholter diensthoofd Omgeving, met de bevoegde Kauliller schepen en de Bocholter burgemeester uit Bree in CC, een mail naar de diensten van het Belgisch Staatsblad via aankondigingen(at)just.fgov.be.
“Gelieve in bijlage het te publiceren bericht te willen vinden. Graag publicatie op 13 november 2020.”

Niet: onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Nee, gewoon: “Graag publicatie op 13 november”. Waarop de diensten van het Staatsblad de publicatie, zoals gevraagd, bevestigden en uitvoerden.

Dus ook als de gemeenteraad niet was doorgegaan, of als in een collectieve vlaag van gezond verstand de gemeenteraad de plannen alsnog naar hun juiste bestemming – de prullenbak – had gestuurd, was in het Belgisch Staatsblad een aankondiging voor het openbaar onderzoek verschenen. Om toch maar zeker geen tijd te verliezen voor het “openbaar” onderzoek, en de definitieve goedkeuring door een latere gemeenteraad.

Of het hiermee te maken heeft, weten alleen de naaste betrokkenen. Maar in het verslag van het schepencollege van 3 december 2020 is onder punt 27 deze passage te lezen: “Kennisname van het vrijwillig ontslag in het kader van definitieve ambtsneerlegging van XXX YYYYYY (statutair) en vaststelling datum einde dienstverband.”

Dit vrijwillig ontslag, naar verluidt intussen voltrokken, betekent dat de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) op zoek moet naar een nieuwe secretaris, bij voorkeur met enige kennis van inhoudelijke en juridische zaken, én liefst enigszins onafhankelijk.

De omgevingsambtenaar was immers de secretaris van de GECORO, die de intussen meer dan 1000 bezwaren moet bundelen in een gemotiveerd advies aan de gemeente.

Maar soit, als de gemeenteraadsleden (één uitgezonderd) er op 12 november niet mee inzaten om voor spek en bonen hun zilverlingen-zitpenning te incasseren, zal de inhoud van dat advies allicht ook geen verschil maken.

Foei.

Laat op de valreep ook uw verontwaardigde stem horen, en dien voor zondagmorgen 17 januari uw bezwaarschrift in.