Uitstel? En wat dan?

Het is wel érg stil aan de overkant. Terwijl de zandbaronnen-website nog steeds uitpakt met een openbaar onderzoek dat start in juli, en met antwoorden die we mogen verwachten vanaf 15 juni, worden de geluiden steeds hardnekkiger dat op donderdagavond 25 juni de gemeenteraad NIET zal stemmen over het ontwerp van RUP “Zandcluster Kaulille”.

Waarom? Goede vraag, waarop we het antwoord zeker graag zullen lezen op de zandbaronnen-website. Maar het lijkt redelijk veilig te veronderstellen dat de talrijke en luide Kauliller stemmen tegen de zandwinning hierin een rol spelen. Ook zal het indrukwekkende lijstje lastige vragen, dat tussen 1 en 5 juni is ingestuurd, allicht toch wel enig effect gehad hebben.

Stel dat we morgen inderdaad wakker worden met het nieuws dat er voorlopig toch geen nieuws is, wat dan? Wel, de eerstvolgende gemeenteraad is voorzien op donderdag 27 augustus. In principe kan de gemeente dan herkansen, en mikken op een openbaar onderzoek in september en oktober.

Zjust rond de “week van het bos”, dus dat komt al goed uit.

De vraag is: waarmee wil de gemeente herkansen? Met het plan dat ze nu even onder het zand begraven? Of doet ze eindelijk wat ze al vier jaar had moeten doen, nl. met Kaulille meedenken over een ander, een beter plan?

De zomertijd zal het leren.

In afwachting daarvan moet ik voor één keer burgervader Stijn gelijk geven, die vandaag onder de titel “Volhouden!” de gemeentelijke webstek verrijkte met een oproep waakzaam en voorzichtig te blijven in tijden van COVID-19.

“Volhouden!” is toevallig ook wat ons te doen staat, na vier vermoeiende jaren gebikkel met de zandbaronnen en hun lakeien. Dus: kom, met alle sociale afstand, mondkapjes en gezond verstand u eigen, donderdagavond om 19.00u toch naar De Kroon, om alle raadsleden die het horen willen duidelijk te maken dat we vinden van “de zand”.

Tot dan!