PRB opnieuw industrie? Klinkt goed, maar…

In de zoveelste poging om recht te praten wat krom is, stellen burgemeester Van Baelen en de N-VA-meerderheidspartners opeens een een wel erg vreemde vraag: “Hebben jullie in Kaulille misschien liever dat de PRB zwaar industriegebied blijft?”.

Nog los van het feit dat “zware” industrie in de zin van een Seveso-bedrijf volgens deskundigen volstrekt kansloos is, zou een behoud van de bestemming “industrie” in Kaulille zeker niet slecht vallen. In die zin zelfs dat deze website dan waarschijnlijk “www.geenWIN-ters-FOR-LIFE.be zou heten.

Maar aan deze nieuwste versie van “Boggeter kààl” kleven twee problemen. Een eerste probleem is het feit dat de Poeier eerst gesaneerd moet worden vooraleer een investeerder ook maar enigszins geïnteresseerd zou zijn. Het tweede probleem zou bij de heer Van Baelen alsook bij de lokale N-VA zeer goed bekend moeten zijn. In 2012 heeft de Limburgse provincieraad, met Stijn Van Baelen als CD&V-provincieraadslid in de meerderheid, immers de actualisatie goedgekeurd van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (PRSL). Hierin werd over de PRB herhaald wat datzelfde PRSL met diezelfde CD&V in de meerderheid al in 2003 had goedgekeurd: dat de PRB gesaneerd moet worden, en dat Vlaanderen de herbestemming moet regelen.

De startbeslissing van de Vlaamse regering op 4 april 2014, die de rode loper uitrolde voor de zandplannen, verwijst naar deze provinciale keuze, mede goedgekeurd door de heer Van Baelen. En naast CD&V-minister Schauvliege zette nog een andere minister z’n poot onder deze beslissing. Ene van de N-VA, om precies te zijn: de heer P. Muyters.

Ouder worden, het doet toch wel wat met het geheugen van politiek actieve mensen. Of zouden ze bewust dit soort onzin uit hun botten slaan?