Plannen in Staatsblad, voorbereiding Raad van State gestart

Naar kwalijke gewoonte is ook de belangrijke laatste stap in de goedkeuring van de zandplannen – het RUP “Zandcluster Kaulille” – in het grootste geniep gezet. Vrijdag 9 juli jongstleden publiceerde het Belgisch staatsblad immers deze tekst: “Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bocholt brengt, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Zandcluster ‘ definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 27 mei 2021. Het RUP treedt in werking veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Op de gemeentelijke website zijn intussen alle plannen en teksten terug te vinden (onderaan de pagina). Het weze opgemerkt dat die van Bocholt blijkbaar zelfs met officieel kopiëren moeite hebben om te weten waar Kawelèl ligt. Het plan heet namelijk niet “Zandcluster” maar “Zandcluster Kaulille”. Zoals in: grootste deelgemeente van postcode 3950, en de enige met een treffelijk dialect (maar – helaas – met even onverantwoordelijke verkozenen des volks; de rekening voor Lieve, Pieter, Sylvia en andere Marc’en volgt in 2024).

Wat betekent dit:
1. Blijkbaar hebben zowel de provincie Limburg als Vlaams minister van sommige bossen en leefbare dorpen, mevrouw Demir, de andere kant op gekeken toen de gemeenteraadsbeslissing passeerde, en het Boggeter broddelwerk gelaten voor wat het was;
2. Nadat N-VA, CD&V, Open VLD en de Sossen van laag tot hoog politiek besloten hebben dat Kaulille de komende twintig jaar officieel naar de Filistijnen mag, ligt momenteel alleen de juridische weg nog open om zand in de zandmachinerie te strooien. Een procedure bij de Raad van State dus, die tegen eind augustus moet voorbereid zijn.

De plannen, zoals ze nu definitief beschikbaar zijn, effenen namelijk de weg naar omgevingsvergunningen die de ontbossing en de ontzanding mogelijk moeten maken, en dit zowel voor Winters als voor de ex-PRB-terreinen.

De komende weken zal ik, net zoals bij het openbaar onderzoek, proberen te duiden wat de plannen en voorschriften betekenen voor Kaulille en de Kaulillenaren.

Daarnaast zal mijn vrije tijd gaan naar het helpen voorbereiden van het dossier voor de Raad van State, waarvoor in de eerste plaats alle juridische munitie die intussen verzameld is zal worden samengebracht. Verder proberen we betrokken organisaties te vinden om de procedure te trekken en – vooral – om de fondsenwerving (de “crowdfunding”) in goede banen te leiden. Tot slot is het zaak om voldoende rechtstreeks belanghebbende partijen – organisaties én particulieren – te vinden die de procedure mee willen inleiden. In dat verband zijn alle geïnteresseerde benadeelden (omwonenden etc.) bij deze uitgenodigd om een berichtje te laten op kaulillerbossen (at) gmail.com (naam, adres en contactgegevens volstaan), zodat we de komende weken verder de violen kunnen stemmen.

In afwachting daarvan: geniet van de zomer, en tot bos.