Participatie (of het gebrek daaraan)

De voorbije dagen is even herhaaldelijk als terecht gewezen op de verkeersoverlast en de bijhorende veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in Lozen en Kaulille. Daarnaast is aangetoond dat de zandbaronnen zelfs geen ernstige poging hebben ondernomen om deze problemen correct in kaart te brengen. Allicht omdat ze vinden dat het niet hun probleem is.

Wiens probleem is het dan wel? Op p. 53 van de toelichtingsnota zou het antwoord moeten staan, en wel onder het hoofdstuk “Planvorming vanuit participatie”, dat plechtig het volgende vermeldt:
De gemeente Bocholt en de Vlaamse Overheid hebben van meet af aan het belang van het betrekken van diverse actoren ingezien. (….) Gelet op de plandoelstellingen werd er dan ook voor gekozen een ruim overlegmodel op te zetten waarbij niet alleen geïnformeerd werd maar ook actieve inspraak en participatie werden georganiseerd.
Nog los van het feit dat in dat “ruim overlegmodel” Kaulille straal genegeerd is (de zandbakpropaganda in De Kroon in 2016 en verschillende misleidende brievenbusvulsels daargelaten) blijkt dat mobiliteit en verkeer niet belangrijk genoeg waren.
De zandbaronnen bleken alleen schrik te hebben voor de natuursector en voor de boeren. Dus alleen met hen is af en toe gepraat (en tot en met de zomer van 2020 altijd BUITEN Kaulille).

Het advies vanuit die van ‘t groen en de boeren om eindelijk ook eens met Kaulille te gaan praten is altijd weggelachen.
Meer nog: beide zandbaronnen vonden dat ze met de zandbakpropaganda en hun Zandbron-folder uit 2016 al meer dan genoeg hadden gedaan…
Hopeloos.

Maak de zandbaronnen alsnog duidelijk dat ze beter wel met Kaulille (en Lozen) hadden gepraat, en laat tot volgend weekend ook uw bezwaren weten.