Woensdagavond 26 juni afspraak in De Kroon

De laatste afspraak voor de zomer staat in tropensferen geagendeerd voor woensdagavond 26 juni, opnieuw om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon in Kaulille. De agenda: 1. Verwelkoming en terugblik op de voorbije maand2. Communicatie: het uitgewerkte planprbeter-logo3. Activiteiten: de najaars- en andere plannen4. Inhoud: de zorgen om de uitbreiding Winters5. Werking: …

Waarom planPRBeter? Omdat uitbreiding Winters geen optie is!

Dinsdagavond 28 mei is stevig doorgepraat in de drie werkgroepen. Maar het belangrijkste leerpunt van de avond bleek van inhoudelijke aard. De naam “planPRBeter” betekent NIET dat de plannen voor de uitbreiding Winters buiten beeld blijven.PlanPRBeter staat juist voor het tegendeel. Een uitbreiding van de zandontginning Winters valt op geen enkele manier te verdedigen, en …