De antwoorden waar u al dan niet op zat te wachten

De webmaster van de gemeentelijke graven-naar-de-toekomst-website lijkt momenteel nog steeds in zomerrust, maar achter de schermen is blijkbaar naarstig gewerkt aan antwoorden op uw vragen. Of toch een poging daartoe. Bij deze de antwoordnota zoals hij, vandaag, onder andere aan ondergetekende is gemaild vanuit de gemeente. Verdere duiding en analyse volgen de komende dagen.

Goedkeuring plannen door gemeenteraad: weer uitstel

Zoals burgemeester Van Baelen eind juni al liet doorschemeren, zal ook de gemeenteraad van donderdag 27 augustus verlopen zonder goedkeuring van de ontwerp-plannen voor het RUP “Zandcluster Kaulille”. Dit kan nu ten vroegste eind september gebeuren, zodat het openbaar onderzoek zou kunnen samenvallen met het vallen der bladeren van de bedreigde Kauliller loofbossen. En met …

Dit zijn uw vragen

Herkent u zich in opmerkingen als “Hoe komt het dat onze hele buurt nog niet eens 1 keer bevraagd is over de gehele situatie?”, “In de folder had beter gestaan ‘De toekomst : meer stress , meer gevaar, meer luchtvervuiling, meer halve waarheden en minder levenskwaliteit voor de bewoners‘.” of ” De werkzaamheden zouden 30 …

Wachten op de FAQ’s (a.k.a. Godot?)

Weinig dingen des levens zijn zo simpel als het aanpassen van een tekstje op een web-pagina. Maar wie nu koud komt binnenvallen op de zandbaronnen-website, leest nog steeds de boodschap “We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.“ De geïmproviseerde speech van burgervader Stijn, donderdagavond …

Uitstel? En wat dan?

Het is wel érg stil aan de overkant. Terwijl de zandbaronnen-website nog steeds uitpakt met een openbaar onderzoek dat start in juli, en met antwoorden die we mogen verwachten vanaf 15 juni, worden de geluiden steeds hardnekkiger dat op donderdagavond 25 juni de gemeenteraad NIET zal stemmen over het ontwerp van RUP “Zandcluster Kaulille”. Waarom? …

“Vanaf”

Stuntreclames die beginnen met “vanaf…”, dat is altijd oppassen. Belachelijk lage soldenprijzen slaan meestal op een onverkoopbaar deel van het assortiment dat zelfs blijft liggen als de klant er het bedrag in kwestie bovenop krijgt. Maar intussen is de koopzuchtige wel onder misleidende voorwendselen de winkel binnen gelokt, blootgesteld aan de verleiding van andere impulsaankopen. …

Lastige vragen: D-Day

Vandaag, 15 juni, zullen we het weten. Want vandaag, beloofd is beloofd, zal de propaganda-website van de zandbaronnen antwoord geven op de vragen die we met z’n allen van 1 tot 5 juni hebben gesteld. Op ALLE vragen? Dat valt nog te bezien. Want volgens de propaganda-webmaster gaat het om, en ik citeer, “We vatten …

Fabriek

Zelfs de coating op het basketmanshoge hekwerk had zijn beste tijd gehad. Fris donkergroen plastic was verbleekt en gebarsten tot iets vaag pistache-achtigs. Tegen de omheining grepen bramen en kamperfoelie nu eindelijk hun kans op de strook niemandsland. Twee meter ijzeren gordijn waar in betere tijden tijdens de zomermaanden meer onkruidverdelger op viel dan regen. …

Lastige vragen II

Ook zonder Bocholter belastingcenten (die later zandgewijs weer terugverdiend moeten worden) of flashy communicatiebureaus uit Hasselt is het beoogde ontginningsgebied een fraai kader voor het betere videowerk. In deze bijdrage van Toon Coenen worden geen fabels verteld, maar pertinente vragen gesteld. En dit keer zonder wandelende stoorzenders, genre schepen Leo en zijn nieuwe beste vriend. …