Over de website

Op 22 maart 2016 werd België – en meer bepaald Brussel – opgeschrikt door verschrikkelijke terreuraanslagen. Diezelfde dinsdagavond, toen de meeste mensen thuis steun zochten bij elkaar, was GC De Kroon in Kaulille het kader voor een groots opgezette toelichting.

Onderwerp: plannen die Kaulille onherkenbaar zouden veranderen, en die een einde zouden maken aan alle financiële zorgen van de gemeente Bocholt. “De Zandbron” was geboren. De dagen erna volgde een veelkleurige folder in iedere Bocholter brievenbus, en een tentoonstelling inclusief zandbak én gratis drankje in De Kroon.

Kort daarna volgde ook een website, www.dezandbron.be, maar dat was GEEN initiatief van de gemeente of de zandbaronnen Winters en Kaulindus. In al hun communicatieve voortvarendheid waren de initiatiefnemers vergeten om een paar schamele euro’s te spenderen aan het registreren van een website. Zodat wij het maar gedaan hebben (met www.b-3950.be lag de basis toch al klaar).

“Wij”, dat zijn een paar betrokken Kaulillenaren die sinds het fake news van juni 2016 over de redding van de Kaulillerbossen het dossier zijn blijven opvolgen. En elk jaar hebben we op eigen kosten een avond in Kaulille georganiseerd, om iedereen bij te praten. Want er was niemand anders die het deed.

Sinds maart 2019 weten we dat de plannen van de zandbaronnen meer levend zijn dan ooit, en dat de euro-verblinde gemeente Bocholt aan de knoppen zit om die plannen te helpen realiseren.

Om het verzet tegen die plannen een naam en een inhoud te geven die jaren mee moet kunnen, is in het voorjaar van 2019 als persoonlijk initiatief de website “planPRBeter.be” gelanceerd. Want een uitbreiding van de zandontginning Winters, valt op geen enkele manier te verdedigen. Het enige plan waarover kan gepraat worden, is een ander, een beter plan voor de maatschappelijk gedragen sanering en herbestemming van de voormalige PRB-terreinen, voorbereid en opgevolgd mét Kaulille.

In augustus 2019 is vervolgens de gelijknamige vzw opgericht. De maatschappelijke zetel van de vzw is sinds 20 februari 2021 gevestigd Rietweg 35 te 3950 Bocholt.

Er bestaat geen enkele formele band tussen de inhoud van deze website en de activiteiten van de vzw planprbeter.

Reacties op deze website of inhoudelijke vragen kunnen, zoals voorheen, gestuurd worden naar kaulillerbossen_at_gmail.com, waar ze met enige regelmaat worden opgepikt en beantwoord.