Open brief aan de gemeente – getekend: Christel, namens de vzw en vele anderen!

Beste burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden

Eerder deze maand keurde u bijna (niet helemaal!) unaniem het RUP ‘Zandcluster Kaulille’ goed, en vandaag krijgen wij allen weer een kleurrijke folder – want de gemeente houdt eraan alle inwoners goed te informeren!- met prachtige foto’s in de brievenbus; het lijkt wel een sprookje!

Ware het niet dat sprookjes niet bestaan? Inderdaad…

Uw verhaal zit vol onjuistheden en fabels. U probeert het project voor te stellen als een prachtig natuur- en recreatieproject, waarvan de inkomsten (deels) voor klimaatdoelstellingen gebruikt worden, en dat daar bovenop ook nog eens voor werkgelegenheid zorgt. Niets is echter minder waar! Menig bijna-ex-president zou jaloers zijn op uw manier van verdraaien van de waarheid.

Om te beginnen; stop met het intimideren van uw inwoners door te dreigen met zware industrie. Het feit dat de PRB-zone op het gewestplan nog als industriegebied ingekleurd is, dateert nog uit de tijd dat PRB nog actief was. U weet net zo goed als ik dat bedrijven die behoren tot zware industrie zich hier nooit zullen willen vestigen, en ook nooit een vergunning hiervoor zouden krijgen.

Ten tweede; als u toch zo de nadruk wil leggen op natuur en herbestemming, waarom dan eerst zoveel hectaren natuur vernielen? U beweert een groot deel van de zand-inkomsten te willen herinvesteren in natuur en milieu. Ik vind dit zeer eigenaardig; eerst iets kapot maken en vervolgens betalen om dit weer herop te bouwen?? Bovendien zie ik op de na-foto’s in de folder vooral natuurgegevens die reeds járen oud zijn en deel uitmaken van een volledige biotoop bv. een volwassen loofbos, bomen van zeker 100 jaar oud, een hert?? Volgens mijn bescheiden kennis is het onmogelijk een biotoop te vernielen en dan zomaar te vervangen.

In uw betoog tijdens de gemeenteraad, sprak u ook over het opvullen van de ’putten’. Dit zou enkel mogen gebeuren met kwaliteitsvolle grond. Het dossier ligt intussen al ergens op tafel bij een groot bedrijf, waarvan algemeen geweten is dat men het niet zo nauw neemt met de aard van opvulmateriaal. Dumpen maar. Hoe gaat u dit controleren, beste burgemeester?

Nog een aspect waar op gehamerd werd tijdens de zitting van 12 november: alles zou gefaseerd verlopen. Een volgende fase zou slechts mogen aangevat worden op voorwaarde dat de vorige fase correct zou zijn uitgevoerd en herbestemd. Zou u dan niet eens eerst beginnen met het goede voorbeeld te geven aan de Kettingbrugweg? Ons aller gekende put, ook door u mooi in beeld gebracht in uw folder, ligt daar al jarenlang zonder dat er ook maar iets rond herbestemming gebeurt.

Zolang er geen staalharde garanties vanwege de ontginners zijn, vastgelegd via akte, hebt u mijn vertrouwen alleszins niet in dit hele verhaal.

Wat betreft verkeer en mobiliteit beweert u dit te kunnen oplossen door de ovonde aan te leggen, en een ontsluitingsweg achterzijde Fabriekstraat richting Kettingbrugweg. Hoewel ik inderdaad vind dat de ovonde er reeds lang had moeten zijn, vraag ik mij af hoe dit de veiligheid van de fietsers zou moeten verbeteren?

Bovendien gaan noch de ovonde noch de ontsluitingsweg –als die er al ooit zou komen?- enig verschil maken in het aantal vrachtwagens dat over de wegen dendert, het hierbij horend gevaar voor onze (klein)kinderen, de lawaaioverlast, het stuk rijden van de wegen (maar daar kunnen de zandcenten dan misschien weer voor gebruikt worden!), het (fijn)stof enz enz.

Neen, er is geen draagvlak in Kaulille! Ook niet na uw mooie fake-prentjes, ook niet na de mooie afgelezen tekstjes van enkele gemeenteraadsleden tijdens de zitting, ook niet wetende dat elke politieke partij in Bocholt bij de verkiezingen van 2018 pro zandcluster als dusdanig was…

Dus, als u écht wil luisteren naar de mening van uw kiezers, die helaas tot heden niet tegen kónden stemmen, neem dan inderdaad de regie over van de opdrachtgevers. Zorg dat u – zoals tot heden het geval was – niet enkel de marionet bent van de grote spelers, die in werkelijkheid bepalen wat en hoe alles zal verlopen, en als eersten langs de kassa passeren.

Zorg voor een écht ernstig ingeperkt alternatief met staalharde waarborgen vanwege de ontginners.

NAB (Not in Anyone’s Backyard)

Christel Dingenen

(namens vzw planPRBeter)