Maandag 14/8, 20.00u, Parochiezaal – Alle sympathisanten welkom!

Met het arrest van de Raad van State van 4 juli komt een voorlopig einde aan het Kauliller zandbaronnencircus. Met dank aan de steun van zeer velen, die allemaal op hun manier (raamaffiche, bezwaarschrift, op straat komen, …) dit resultaat mee mogelijk hebben gemaakt.

Op 20 april 2016, ruim zeven jaar geleden, bliezen we een eerste keer verzamelen in de oude parochiezaal van Kaulille.

Tijd om de cirkel rond te maken: op maandagavond 14 augustus, om 20.00u, kijken we in de nieuwe parochiezaal kort terug en vooruit, met aansluitend vooral ruimte voor een babbel en een drankje. Alle sympathisanten zijn uiteraard welkom!

Toen we in het voorjaar van 2016 een eerste keer uitnodigingen rondfietsten naar de Kauliller brievenbussen, was de brede verwachting dat het een verloren strijd was. In 2018 zouden, als het aan de Boggeter zandbugels binnen en buiten het schepencollege lag, de eerste zandcamions de weg op gaan.

Maar dit was en is geen dossier voor een slecht bestuurde plattelandsgemeente, waarvan sommigen nog altijd denken dat het gemeentehuis (of, bij uitbreiding, hun navel) het centrum van de wereld is, en dat hun ons-kent-ons-manier van achterkamertjesgesjoemel, zonder deftig met Kaulille te willen praten, de norm is.

Onze grootste hoop, begin 2016, was dan ook deze grootschalige ontbossing en ontginning op kap van Kaulille onder de aandacht te kunnen brengen van mensen buiten Bocholt die deze gang van zaken helemaal niet normaal vonden en vinden.

Het inhoudelijke werk van Groen-volksvertegenwoordiger Johan Danen, die al sinds 2016 betrokken ministers aan hun jas zit en cruciale informatie wist op te vragen, kan hierbij niet genoeg onderstreept worden.

Snel bleek dat ook Bos+ de plannen nauw opvolgde, en na het Essersbos in Genk ook van Kaulille een speerpunt maakte. Zonder Bos+ en hun talrijke terreinbezoeken was er geen procedure bij de Raad van State mogelijk geweest, en zouden de plannen intussen richting vergunning aan het marcheren zijn.

Met de strijd rond de Groene Delle, op de grens tussen Hasselt en Lummen, kwamen organisaties vanuit de Limburgse klimaatcoalitie zoals de Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion en de Limburgse tak van Greenpeace het front versterken. Intussen heeft ook Greenpeace België, in partnerschap met Bos+, Kaulille erkend als prioritair op te volgen dossier.

Dit is meer dan we in 2016 durfden hopen, en blijft belangrijk voor de toekomst – ook na het arrest van de Raad van State.

Want de plannenmakerij voor de Poeier zal niet stoppen.

Maar het enige plan waarover kan gepraat worden, is een ander, een beter plan voor de maatschappelijk gedragen sanering en herbestemming van de voormalige PRB-terreinen. Dit keer wel voorbereid en opgevolgd mét Kaulille.

Uit de oude doos:
de uitnodiging voor de eerste bijpraatavond in de Parochiezaal op 20 april 2016