Lastige vragen zonder antwoord, deel III: de st(r)op van Lozen

De honderden pagina’s plan-MER-studies, gepubliceerd in de zomer van 2018, zijn merkwaardig selectief. Dat mocht een bezorgde vragensteller uit Lozen ondervinden.
Hebben jullie eens aan het toenemende verkeer gedacht, het vrachtverkeer ten gevolge van de zandwinning, vooral in Lozen met die ellendig prehistorische ophaalbrug en het daarbij horende levensgevaarlijke kruispunt?

Het antwoord van de zandbaronnen-studiebureaus was even kort als ontluisterend: “Het kruispunt aan de “Stop van Lozen” is in het plan-MER niet onderzocht.

Merkwaardig, want dezelfde plan-MER leert dat de bijkomende gevolgen van het wegbaggeren van oostelijk Kaulille ook voor Lozen niet gering zullen zijn.
“De ontginning genereert circa 69 vrachtwagenbewegingen per werkdag, gemiddeld 7 per uur, aan dit kruispunt.

‘t Is bijgevolg niet alleen Kaulille dat zich – terecht – grote zorgen maakt over de bijkomende verkeersoverlast.

Laat ook vanuit Lozen uw stem horen, en dien een bezwaarschrift in voor 17 januari.