Lastige vragen zonder antwoord – deel I: kamions

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers.

Alleen: niet voor alle vragen was een antwoord terug te vinden.
Zelfs geen antwoord naast de kwestie.

In de minder mooie maand december heeft jonge vrijwilliger Simon de lock-down gebruikt om zich aan een taaie vergelijking te zetten: welke – veelal lastige – vragen bleven openstaan, zonder een antwoord die naam waardig?

Daarom presenteren we de komende dagen een bloemlezing uit vragen waarvoor het extra gemeentelijke budget blijkbaar nog niet volstond om een antwoord uit te werken.
Vandaag een vraag over zand, kamions en selectief rekenwerk.

Hoe verantwoordt de gemeente de informatie in de brochure dat er vanaf de Achterste Hostie 60 bewegingen per dag gaan plaatsvinden?
Dit lijkt mij onmogelijk in het voorgestelde scenario.

Het plan is om 1.333 m3 per dag te ontginnen. Met een soortelijk gewicht van zand van 1.600 kg per m3 en 90% verplaatsingen per vrachtwagen, kom je zo op een totaal van 1.919.520 kg dat dagelijks verplaatst dient te worden met vrachtwagens. De toegelaten maximale belasting van een vrachtwagen in de Europese Unie is 40.000 kg. Dus indien alle vrachtwagens maximaal belast worden, zijn er nog minimaal 48 vrachtwagens per dag nodig, wat neerkomt op 96 bewegingen.
Dezelfde rekensom kan gemaakt worden voor Groote Heide-Raekerheide (de PRB): 4.000 m3/dag * 1.600 kg/m3 *20% vrachtwagen =1.280.000 kg zand per dag. Dit komt neer op 32 vrachtwagens of minimaal 64 bewegingen.
Dit is allemaal in het ideale scenario van maximale belasting vrachtwagens en zonder te tellen op nat zand.
Zelfde voor vervoer via schepen: een kempenaar (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempenaar) vervoert tussen 400 en 600 ton. Dit komt neer op 9 tot 13 schepen per dag. In de huidige brochure staat dat er dagelijks 6 schepen ingezet kunnen worden.
Dus nogmaals mijn vraag: hoe komt het dat de waardes in de brochure zo onderschat zijn?
Wat zijn wel realistische waardes van aantal bewegingen rekening houdend met praktische bezwaren?

Onze realistische waarde moge duidelijk zijn: NUL bewegingen met Kauliller zand, niet over de weg, en niet over het water.

Laat uw stem horen om dit standpunt kracht bij te zetten, en dien ook een bezwaarschrift in voor 17 januari.