Lastige vraag met antwoord naast de kwestie: referendum

De 46 dure bladzijden van “Antwoordnota communicatie Zandcluster Kaulille” bevatten natuurlijk ook enkele antwoorden op vragen die in juni gesteld zijn. Het zou maar erg zijn als het anders was.

Zo maakte een vragensteller zich terecht kwaad over het volstrekte gebrek aan inspraak en overleg, zeker met de Kaulillenaren.
“Heb het lef een referendum te organiseren in plaats van eenzijdig beslissingen te nemen. Voor deelgemeente Bocholt kunnen jullie het logo Kruispunt tussen mens en natuur blijven gebruiken. Voor deelgemeente Kaulille passen jullie dit dan zeker aan naar Kruispunt tussen mens en industrie?”

Het zandbaronnen-antwoord is intussen ook weer ingehaald door de Covid-lock-down.
“Een referendum is niet gebruikelijk bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De procedure voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voorziet wel inspraakmogelijkheden voor de bevolking. Het openbaar onderzoek dat na de voorlopige vaststelling georganiseerd zal worden is daar één van.”

Maar los van het feit dat we nu weten wat een “openbaar’ onderzoek waard is: het antwoord was compleet naast de kwestie. Het feit dat de ontbossingsplannen “Zandcluster KAULILLE” heten, en niet “Zandcluster BOCHOLT”, 45 jaar na de vorige gemeentefusie, is geen toeval.
In een referendum op niveau van de fusiegemeente Bocholt is Kaulille volstrekt kansloos.

Want de gemeentelijke plannenbedisselaars en hun achterban resideren vooral torenkruiend rond de Damburg en kanaalgebonden in een rustiger hoek van Lozen – niet langs de Fabriekstraat of de Lillerbaan.
Zoals eerder aangekaart in de recente open brieven: Reppel, Kreyel of Bocholt hebben geen enkele last van het wegbaggeren van half Kaulille, of van de nog verergerende vrachtwagenmiserie.
Wel integendeel.

Zo is pagina 77 van de toelichtingsnota zeer helder over het belang van de Bocholter notabelen en hun vastgoedinvesteringen bij de verplaatsing van de logistieke overlast naar Kaulille:
De brouwerij wil de productieactiviteit op termijn gefaseerd volledig overhevelen naar de site Kettingbrugweg en zal daar ruimte voor nodig hebben. Dit kadert ook in een ruimere visie waarbij een aanzienlijke vermindering van vrachtverkeer in het centrum van Bocholt het doel is. Ook het aanzienlijk pendelverkeer van vrachtwagens tussen de twee sites van de brouwerij zou op termijn wegvallen.

Nog iemand iets van de Kauliller verkozenen gehoord, de voorbije jaren? Alstublieft zeg!

Geef Kaulille een stem die telt in Bocholt, en dien ook een bezwaarschrift in voor 17 januari.