Lastige vragen I

Bent u iemand die benieuwd is naar het antwoord dat namens de gemeente op uw zandvraag zal worden gegeven? Of is uw inborst eerder argwanend, en is de eerste vraag die u zich stelt: “Zullen die p***els wel alle vragen beantwoorden? Of zullen ze weer de hen welgevallige krenten uit de pap plukken, en de rest mee met Kaulille begraven voor de toekomst?

Zelf, het moge duidelijk zijn, behoor ik eerder tot die tweede categorie. Eénrichtings-internetformulieren die u wel de pieten uit de neus vragen, maar niet het fatsoen hebben om u automatisch op het verplicht aan te leveren mailadres een kopie van uw reactie te mailen, zo ken ik er nog.

Gelukkig sta ik blijkbaar niet alleen in mijn sceptisch hoekje, boven de gelijknamige put – episch centrum van veel maatschappelijk verzet.

Onderstaand een vraag van een gelijkgestemde sympathisant van het eerste uur:

Bepaalde delen van aangrenzende gemeentes zullen meer nadelen ondervinden van de geplande afgravingen dan bepaalde delen van Bocholt.

Hamont- Lo en Lille liggen dichter tegen het graafproject Achterste Hostie en Grote Heide aan dan meerdere delen van Bocholt……. Ik had graag op iedere vraag afzonderlijk een antwoord per mail weer ontvangen.

  1. Is er tot op heden 05.06.2020 overleg geweest met vertegenwoordigers van Hamont- Achel en Pelt?
  2. Zijn dergelijke contacten op heden 05.06.2020 al gepland?
  3. Indien ze wel al hebben plaats gevonden met wie is dat dan geweest, wanneer en wat was de uitkomst van die contacten? Is daar verslag van opgemaakt?
  4. Indien ze niet hebben plaatsgevonden of nog niet ingepland zijn, waarom is dat dan niet gebeurd?
  5. Bent u als gemeente bereid om een dergelijk initiatief naar besturen van de twee andere direct aangrenzende gemeentes alsnog te nemen, zodat ook zij onderling en met bewoners van de genoemde aangrenzende gebieden in overleg kunnen gaan en op- en aanmerkingen c.q. terechte bezorgdheden kunnen en mogen uiten?

Lawaai en andere hinder houden niet op aan gemeentengrenzen. Ook en zeker de komende zeer ingrijpende decennia niet.

Aangezien ik uwerzijds geen bevestiging van ontvangst en per kerende ook geen kopie van deze mail ontvang, zie ik mij genoodzaakt een screenshot van mijn vragen te maken .

Met vriendelijke groet en dank voor uw moeite,