Het grind in de “Winters for life”

Het belangrijkste bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van Winters & Co op de Achterste Hostie is niet alleen het bos. Het is voor de Kaulillenaren minstens zoveel de overlast van het vrachtverkeer via de lokale wegen tot diep in de 21ste eeuw.

Het bedienen van de “regionale markt” en meer van dat soort prietpraat om deze flagrante zelfbediening recht te praten, weet u wel.

‘t Is daarom een geluk dat ik meestal gezeten op een bureaustoel teksten doorworstel, want anders had ik bij het lezen van pagina 66 van de toelichtingsnota een Bart-De-Weverke gedaan, en spontaan in mijn onderbroek gestaan.
Want wat staat daar te lezen over de zandwinning op de PRB-terreinen?
Gezien de marktprijs van betonzand en metselzand is een uitbating alleen rendabel als er structureel in zeer grote volumes langs het water wordt afgevoerd.

Dus: puttekeszand vermarkten via de weg is de kortste weg naar het faillissement.
Zou de firma Winters zich dan tot maatschappelijk doel stellen het eigen voortbestaan op te offeren voor de betonverwerkende afnemers in de regio, en zo dingen naar de Altruïsme-trofee van VOKA en de Bouwunie?

Uiteraard niet. Eén van de lucratieve redenen is terug te vinden op p. 46 van diezelfde toelichtingsnota: “Ondanks het feit dat het gaat over grindhoudende grove zanden kunnen we niet spreken van grindwinning of grindwinning als nevenproductie conform het Grinddecreet (..) aangezien het percentage grind dat gewonnen kan worden op kalenderjaarbasis (veel) minder dan 20 % zal bedragen.

Grind zal de Hamonter kassa (en de kamions) dus mee doen rinkelen. Buiten het Grinddecreet om, want deze wetgeving bepaalt dat de ontginning alleen kan als alle sectoren én de lokale betrokkenen de voordelen zien van een ontginning.

Onder de ouderwetse zandwetgeving vallen de voordelen allemaal één kant uit, “gesubsidieerd” door de omgeving die de verkeersmiserie maar moet slikken, inclusief aangetast woongenot en verlaagde woningwaarde.

Die kant is uiteraard de Winters-kant.
Zoals in: “Winters for Life”.

Maak ook uw mening kenbaar over dit onzinnig plan, en dit voor zondag 17 januari.