Goedkeuring plannen door gemeenteraad: weer uitstel

Zoals burgemeester Van Baelen eind juni al liet doorschemeren, zal ook de gemeenteraad van donderdag 27 augustus verlopen zonder goedkeuring van de ontwerp-plannen voor het RUP “Zandcluster Kaulille”. Dit kan nu ten vroegste eind september gebeuren, zodat het openbaar onderzoek zou kunnen samenvallen met het vallen der bladeren van de bedreigde Kauliller loofbossen. En met de Week van het (Bedreigde) Bos, maar dat wist u al.

Intussen heeft het schepencollege eind juli opnieuw de portefeuille getrokken voor een bijkomende opdracht aan het studie- en communicatiebureau. D’r zou moeten gewerkt worden aan een nieuwe folder, én er zouden opnieuw plannen zijn voor een “info-markt” – beide in de loop van september.

We houden u uiteraard tijdig op de hoogte via onze eigen info-kanalen.