Folderfabel 1: “Ingeperkte ontginning”? Niet voor Winters!

Bij monde van de gemeente leggen de zandbaronnen erg de nadruk op het feit dat hun plannen sterk zijn “ingeperkt” tegenover de Zandbron-plannen van 2016.

Ja, er zou geluisterd zijn naar de bezwaren van “de mensen”.

Helaas. “De mensen” maakten – en maken – de grootste bezwaren tegen het geweldige cadeau dat de firma Winters hoopt te krijgen door bijkomend zestig hectare (waarvan 40 hectare bos) weg te mogen baggeren in de Achterste Hostie. Bijna allemaal af te voeren via de weg, zijnde Kaulille-Centrum.

Welnu, de Winters-plannen uit 2016 zijn nog precies de Winters-plannen van nu: maximaal ontbossen en ontginnen, met in 2050 een gebied dat voor 60% uit een diepe put zal bestaan. Een put waarbij het huidige, indrukwekkende “Koowt” een bescheiden heidevennetje zal lijken.

Waarom? In tegenstelling tot de PRB, waar vooral onder druk van het Agentschap Natuur en Bos is teruggekomen van het voornemen om zelfs op de dunnere zandlagen oud eikenbos naar de Filistijnen te helpen, is voor de zone Achterste Hostie geen nood aan een sanering of zelfs een herbestemming. De enige dringende actie door de Winters-club is het correct afwerken van de huidige prikkeldraadput volgens de bepalingen van het gewestplan, zijnde natuurgebied. Net zoals de omliggende bossen nu al in natuurgebied liggen. Maar een put fatsoenlijk afwerken, dat kost alleen maar geld, natuurlijk.

Plannen, die moeten geld opbrengen- toch zeker voor de eigen beleggingsportefeuille. Dus: nog eens dertig jaar (zand?)zakken vullen op kap van Kaulille, en – bij uitbreiding – Lozen, Lille en Kleine-Brogel.

Als de zoveelste generatie Winters graag in een zandbak speelt op kap van de omgeving, dan lijkt het alternatief heel eenvoudig: maak een akkoord met uw vrienden van de PRB, en laat daar uw groot geweld los.

De PRB, nu zwaar industriegebied volgens het gewestplan, moet gesaneerd worden, en moet een nieuwe bestemming krijgen. Beperkt ontzanden op de zones waar de voormalige gebouwen stonden, kan hierbij helpen. Maar alleen als de kanaal bruikbaar is als aan- en afvoerkanaal, dus zonder bijkomend vrachtverkeer op de weg.

Maar nee, iedereen speelt graag in de eigen zandbak. Zeker de familie Winters – denk maar aan de Zandbron-tentoonstelling in De Kroon, vier jaar geleden.

Sommigen zeggen dat loterijen en gokspelen een taks op domheid zijn. Maar voor één gok- en lobbyspel, dat liefst buiten zicht van “de mensen” wordt gespeeld, geldt dat zeker niet.
“WINters FOR LIFE”, op kap van uw leefgenot en dat van uw kinderen.

Foei!