Eerste Hulp bij Moeilijke Plannen

Het gemeentebestuur Bocholt – dat tegenwoordig niet meer vergadert in het gemeentehuis, maar resideert in ‘t Huis van de Gemeente – heeft de plannen die Kaulille gaan begraven voor de toekomst geopenbaard. Pretentie is blijkbaar ook een symptoom van de Corona-pandemie.

Belangrijkste wat u moet weten: dit zijn juridische documenten, waartegen u alleen volgens de juiste procedure uw opmerkingen kan overbrengen. De wettelijke manier om uw inspraak te doen gelden is weergegeven op de officiële affiche, nl. “Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs vóór zondag 17 januari 2021, 11.00 uur aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt.

Op de zandbaronnenwebsite wordt u ook voorgespiegeld dat u via mail kan reageren. Advies: niet doen, behalve als u de bezwaren ook al aangetekend of tegen afgiftebewijs heeft overgemaakt.

De plannen zelf vallen uiteen in drie luiken: (1) de toelichtingsnota, waarin de zandbaronnen u met de gemeente als sprekende handpop proberen wijs te maken hoe verstandig het plan is, en hoe keurig het traject tot dusver is gelopen, (2) de stedenbouwkundige voorschriften die u écht van begin tot einde, komma voor komma, moet doorspitten om te weten welk lot Kaulille écht te wachten staat, en (3) een reeks van vier “grafische plannen” die horen bij de stedenbouwkundige voorschriften.

Het gaat concreet om (1) een plan dat een einde maakt aan de veiligheidszone die ten tijde van PRB veiligheidshalve rond en over de fabrieksterreinen is gelegd, (2) de “Winters-for-Life-Droom van Annette”, nl. het plan voor de kaalkap rond en uitbreiding van het Koowt van Winters (“Achterste Hostie” – laat u vooral niet vangen aan het mooie groen op de tekening), (3) de wensenkaart van het Grote Geld voor de voormalige PRB-terreinen (idem dito qua waarschuwing voor groene volksverlakkerij), en tot slot (4) een stuk landbouwzone op de Riet die nu ook officieel maïs, raaigras en boerderijen mag worden.

Hier ga ik het voor vanavond bij laten. In de bus mag u blijkbaar onder vorm van een “nieuwsflash” een nieuwe fabelfolder verwachten (nog beknopter en leugenachtiger dan al de vorige), die u en uw Corona-bestendige kaartclub uitnodigt voor een “markt”.

In Bocholt, uiteraard. Die van Kaulille moesten eens interesse hebben.

Zoals eerder gezegd: foei!