Drie data te noteren: fietsen, wandelen en overleggen

Ondanks een voor velen drukke week, met de nodige verontschuldigingen tot gevolg, bracht het overleg van woensdag 26 juni toch weer een 15-tal belangstellenden naar De Kroon. Alvast te noteren, in afwachting van latere details:
– op woensdagavond 21 augustus fietsen we met ieder die wil langs en door de bedreigde Kauliller bossen; we vertrekken om 19.00u en landen rond 21.00u;
– op kermiszondag 22 september trekken we de wandelschoenen aan voor een Winterstocht in de herfst: onder deskundige begeleiding maken we duidelijk wat de uitbreidingsplannen voor het Koowt van Winters concreet betekenen voor de omwonenden; start om 8.30u, terug tegen twaalven;
– op dinsdagavond 24 september staat om 20.00u een nieuw overleg gepland in De Kroon

Van het gemeentelijke front is belangrijkste nieuws dat het schepencollege zoals verwacht (en ook wel gevreesd) half juni het enige geïnteresseerde studiebureau – Geosted uit Bilzen – heeft aangeduid om de zandplannen verder uit te werken. De gemeenteraad van donderdag 27 juni, die bij wijlen meer weg had van een oppositionele one-man-show (en daarom ook duurde tot bijna middernacht), leverde bij monde van de betreffende fractieleider van Nieuwe Unie het inzicht dat de gemeentelijke stuurgroep zand (nu blijkbaar zandcommissie genoemd) op 15 maart een eerste keer is samengekomen, en daarna niet meer. Terwijl beloofd was om iedere maand te vergaderen.
“We wachtten op het studiebureau”, aldus de burgemeester. Nog een geluk dat planprbeter hier niet op gewacht heeft, en wél iedere maand is samengekomen.
Als iemand ons kan vertellen wie allemaal in de stuurgroep/commissie zit, mogen ze van ons stipt een uitnodiging verwachten voor onze activiteiten in hun gemeentelijke mailbox.
De verantwoordelijke schepen, de heer L. Cardinaels, moest trouwens opnieuw verstek geven voor de gemeenteraad.
We wensen hem een voorspoedig en volledig herstel, en hopen hem na zijn hervatting van de werkzaamheden te mogen begroeten in Kaulille – gesteld dat het op te stellen communicatieplan inhoudt dat nu wél in Kaulille en mét Kaulille zal gepraat worden.