Dit zijn uw vragen

Herkent u zich in opmerkingen als “Hoe komt het dat onze hele buurt nog niet eens 1 keer bevraagd is over de gehele situatie?”, “In de folder had beter gestaan ‘De toekomst : meer stress , meer gevaar, meer luchtvervuiling, meer halve waarheden en minder levenskwaliteit voor de bewoners‘.” of ” De werkzaamheden zouden 30 jaar of langer duren, dan kan er gerust gewacht worden dat de Corona voorbij is, zodat de volksraadpleging toch kan doorgaan.”?

In dat geval bent u één van de 114 vragenstellers die, aldus burgervader Stijn op pagina 19 van Het Belang van Limburg van vandaag, mee hebben gezorgd voor extra bedenktijd voor de zandplannenmakers.

Er is nu al sprake van de gemeenteraad van september.

Bij deze vindt u de volledige lijst met vragen. In het kader van de openbaarheid bestuursdocumenten is dit document opgevraagd bij de gemeente Bocholt.

De gemeente is – ere wie ere toekomt – correct en zeer tijdig haar informatieplicht nagekomen.

Zoals gevraagd (en logisch, vanuit de privacy-wetgeving) zijn alle namen vervangen door een nummer. Als iemand méér dan 1 vraag heeft ingestuurd, duikt het nummer meermaals op in de lijst.