Zelf op zoek

Nuttige links en tips om zelf bij te blijven

“Ous Bosse”? Inderdaad! Of: waarvan Winters liever had dat niemand het wist…

Fans van de zandbaronnen en hun snode plannen zullen allicht inhoudelijke bedenkingen hebben bij het muzikale protest van de gebroeders Ooms. “Ous Bosse? Dat zijn geen bossen van de gemeenschap. Dat zijn privé-bossen!” Voor het hout opgesloten achter de PRB-omheining valt dat nog aan te nemen. Maar voor de bossen rond het Koowt van Winters?… …

De antwoorden waar u al dan niet op zat te wachten

De webmaster van de gemeentelijke graven-naar-de-toekomst-website lijkt momenteel nog steeds in zomerrust, maar achter de schermen is blijkbaar naarstig gewerkt aan antwoorden op uw vragen. Of toch een poging daartoe. Bij deze de antwoordnota zoals hij, vandaag, onder andere aan ondergetekende is gemaild vanuit de gemeente. Verdere duiding en analyse volgen de komende dagen.

Dit zijn uw vragen

Herkent u zich in opmerkingen als “Hoe komt het dat onze hele buurt nog niet eens 1 keer bevraagd is over de gehele situatie?”, “In de folder had beter gestaan ‘De toekomst : meer stress , meer gevaar, meer luchtvervuiling, meer halve waarheden en minder levenskwaliteit voor de bewoners‘.” of ” De werkzaamheden zouden 30 …