Boggeter kààl

Uitstel? En wat dan?

Het is wel érg stil aan de overkant. Terwijl de zandbaronnen-website nog steeds uitpakt met een openbaar onderzoek dat start in juli, en met antwoorden die we mogen verwachten vanaf 15 juni, worden de geluiden steeds hardnekkiger dat op donderdagavond 25 juni de gemeenteraad NIET zal stemmen over het ontwerp van RUP “Zandcluster Kaulille”. Waarom? …

Bijeenkomst 22 oktober, GC De Kroon: wat doet de “zandcommissie”?

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon te kunnen starten met de werking van de “zandcommissie”. Deze selectie gemeenteraadsleden, aangevuld met enkele schepenen en de burgemeester, is dit voorjaar opgericht om de Bocholter zandplannen voor Kaulille te begeleiden. Voor de opmaak van deze plannen is in …

Waarom planPRBeter? Omdat uitbreiding Winters geen optie is!

Dinsdagavond 28 mei is stevig doorgepraat in de drie werkgroepen. Maar het belangrijkste leerpunt van de avond bleek van inhoudelijke aard. De naam “planPRBeter” betekent NIET dat de plannen voor de uitbreiding Winters buiten beeld blijven.PlanPRBeter staat juist voor het tegendeel. Een uitbreiding van de zandontginning Winters valt op geen enkele manier te verdedigen, en …