Beste wensen & goede voornemens

Een jaar geleden zag de toekomst er nog helemaal anders uit. Nog los van het feit dat gezondheid – zowel fysiek als geestelijk – opnieuw zijn logische plek als topprioriteit heeft opgeÃĢist, leert 2020 ons vooral hoe onvoorspelbaar het leven kan zijn. Zelfs in een welvarende regio als de onze, die geen rekening hoeft te houden met vulkaanuitbarstingen, zware aardbevingen of tsunami’s.

Aan iedereen daarom de wens dat over een jaar mag blijken dat 2021 een goed jaar was, op alle vlakken, met een absoluut minimum aan medische of juridische perikelen.

Wat dat laatste betreft, belooft de toekomstdroom van de zandbaronnen helaas weinig goeds voor de wereld. Tenzij het gezonde verstand de komende maanden alsnog de overhand krijgt binnen gemeenteraad en schepencollege, zal 2021 in teken staan van fondsen sprokkelen voor een lange juridische lijdensweg.

Als bijdrage aan het gezonde verstand bij deze alvast het goede voornemen om vanaf vandaag, tot en met zondag 17 januari (de einddatum van het openbaar onderzoek), iedere dag een folderfabel onderuit te halen.

Vandaag, nieuwjaarsdag, gebeurt dit binnen het thema “frisse neus halen”. Want, zo is beloofd, als de zandcenten binnen zijn, zullen ook voor de PRB (en zeker voor het stuk Raekerheide) de poorten eindelijk open gaan, zodat zich achter “den draad” een waar paradijs voor de natuurgerichte recreant zal ontvouwen.

Helaas: de stedenbouwkundige voorschriften, waarin iedere letter telt, maken duidelijk dat fietsers of ruiters ook dan niks te zoeken zullen hebben op “De Poeier”. Meer nog: Kauliller kuieraars en andere passanten zullen ook dan uitsluitend welkom zijn aan de rand. Wie het verschil ziet met vandaag, mag het zeggen.

Voor wie het niet gelooft: zie pagina 31, waar onder inrichting en bestemming verordenend (dus verplicht) het volgende staat genoteerd voor het hele gebied ten zuiden van de Fabriekstraat:
Enkel zacht recreatief medegebruik is toegelaten, en dit kan bovendien enkel in de randzones en voor zover het gebruik gericht is op wandelen.
Het kerngebied van het deelgebied moet ecologisch optimaal heringericht worden en moet beheersmatig afgeschermd worden van bezoekers en verstoring

Laat mee uw stem horen tegen deze volksverlakkerij, en maak hier uw bezwaren kenbaar.