De plannen uitgeplozen, deel 2

Ook deel 2 van “De plannen uitgeplozen” valt hooguit in de categorie “opwarmer”. Of “lege doos”, ‘t is maar vanuit welke hoek u ernaar kijkt. Want het deelplan 4, “Riet – Bosschelen Heide”, doet via Art. 4.1 “Agrarisch gebied” niks anders dan bevestigen wat de situatie al decennia is: bepalen dat deze Kauliller uithoek, ingesloten …

De plannen uitgeplozen, deel 1

Later dan gehoopt een begin van toelichting bij de definitieve plannen zoals ze sinds begin juli op de gemeentelijke website staan. In dit stadium zijn eigenlijk maar vijf documenten nog van belang: de kaarten of deelplannen, 4 stuks in totaal, en de “voorschriften”, zijnde een omschrijving van welke activiteiten allemaal vergunbaar en mogelijk zijn in …

Plannen in Staatsblad, voorbereiding Raad van State gestart

Naar kwalijke gewoonte is ook de belangrijke laatste stap in de goedkeuring van de zandplannen – het RUP “Zandcluster Kaulille” – in het grootste geniep gezet. Vrijdag 9 juli jongstleden publiceerde het Belgisch staatsblad immers deze tekst: “Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bocholt brengt, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter …