Saneren? Op eigen kosten graag!

Tussen de vijf fundamentele bezwaren op het webformulier staat ook deze: “De bodemvervuiling op de voormalige PRB-terreinen is, alle afspraken en beloftes ten spijt, nooit gesaneerd. Door zandwinning toe te staan op de vervuilde zones worden de investeerders dubbel beloond voor hun nalatigheid: geen kosten voor sanering, en extra inkomsten door zandwinning.” Al in 2015 …

Gevolgen grondwater: meer natte vinger dan kristallen bol

In de zomer van 1999, nog voor Natuurreservaten vzw feitelijk eigenaar werd, verschenen op het Smeetshof overal witte buizen – meer dan 50 in totaal. Want jaren nadat de familie Machiels haar biezen zou pakken, zouden in het kader van een Vlaams natuurinrichtingsproject enkele werken worden uitgevoerd die misschien in de buurt gevolgen zouden hebben …

Uitbreiding zone Kettingbrug: grondwerkers opnieuw welkom

Naar leefbaarheid heeft de uitbreiding van de drankenproductie ter hoogte van de Kettingbrugweg ook een pluspunt opgeleverd. De grondwerker met puinbreek-installatie, die jarenlang voor lawaai- en andere overlast zorgde, is intussen naar andere oorden vertrokken. Maar in de zandbaronnen-plannen oogt de toekomst weer mooi en lucratief voor deze sector. Want waar nu nog de waterlelies …

Participatie (of het gebrek daaraan)

De voorbije dagen is even herhaaldelijk als terecht gewezen op de verkeersoverlast en de bijhorende veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in Lozen en Kaulille. Daarnaast is aangetoond dat de zandbaronnen zelfs geen ernstige poging hebben ondernomen om deze problemen correct in kaart te brengen. Allicht omdat ze vinden dat het niet hun probleem is. Wiens probleem is …

Lastige vragen zonder antwoord, deel III: de st(r)op van Lozen

De honderden pagina’s plan-MER-studies, gepubliceerd in de zomer van 2018, zijn merkwaardig selectief. Dat mocht een bezorgde vragensteller uit Lozen ondervinden. “Hebben jullie eens aan het toenemende verkeer gedacht, het vrachtverkeer ten gevolge van de zandwinning, vooral in Lozen met die ellendig prehistorische ophaalbrug en het daarbij horende levensgevaarlijke kruispunt?“ Het antwoord van de zandbaronnen-studiebureaus …

Lastige vraag met antwoord naast de kwestie: referendum

De 46 dure bladzijden van “Antwoordnota communicatie Zandcluster Kaulille” bevatten natuurlijk ook enkele antwoorden op vragen die in juni gesteld zijn. Het zou maar erg zijn als het anders was. Zo maakte een vragensteller zich terecht kwaad over het volstrekte gebrek aan inspraak en overleg, zeker met de Kaulillenaren. “Heb het lef een referendum te …

Lastige vragen zonder antwoord – deel II: geld

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers. Alleen: …

Lastige vragen zonder antwoord – deel I: kamions

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers. Alleen: …

Waarom 3 juni 2014 belangrijk is voor de Kauliller verkeersellende

In 2016, toen de zandbaronnen voor het eerst met hun plannen naar buiten kwamen, stond verkeersoverlast en verkeersveiligheid al met stip in de top-3 van belangrijkste knelpunten. Niet voor niks dat de milieudeskundigen in Brussel van half Kaulille het dringende advies kregen om voor de milieu-effecten van het verkeer grondige, actuele metingen te doen. Niet …

Pech voor paarden (& hun liefhebbers) rond de Krater van Kaulille

Zoals op Nieuwjaarsdag al verduidelijkt zal ook na het verdwijnen van de zandzuigers, over dertig jaar of zo, de nieuwe natuur op voormalige Poeier tussen Kanon, Kanaal en Balkerbeek voorbehouden blijven voor de happy few. Uitsluitend wandelaars zijn welkom, en dan nog alleen aan de rand van dit kolossaal grote gebied. “Dat zal voor de …

Open brief aan de gemeente – getekend: Christel, namens de vzw en vele anderen!

Beste burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden Eerder deze maand keurde u bijna (niet helemaal!) unaniem het RUP ‘Zandcluster Kaulille’ goed, en vandaag krijgen wij allen weer een kleurrijke folder – want de gemeente houdt eraan alle inwoners goed te informeren!- met prachtige foto’s in de brievenbus; het lijkt wel een sprookje! Ware het niet dat sprookjes …

Eerste Hulp bij Moeilijke Plannen

Het gemeentebestuur Bocholt – dat tegenwoordig niet meer vergadert in het gemeentehuis, maar resideert in ‘t Huis van de Gemeente – heeft de plannen die Kaulille gaan begraven voor de toekomst geopenbaard. Pretentie is blijkbaar ook een symptoom van de Corona-pandemie. Belangrijkste wat u moet weten: dit zijn juridische documenten, waartegen u alleen volgens de …

Sint en Kerstman brengen openbaar onderzoek mee

Als laatste punt op de gemeenteraad van donderdag 29 oktober a.s. staat de voorlopige vaststelling van het “gemeentelijke” ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zandcluster Kaulille. Het openbaar onderzoek zal ergens begin november, na de nodige aankondigingen, starten, en in totaal 60 dagen duren. Hierna volgt een advies over alle bezwaarschriften, en een finale goedkeuring in een latere …

Gemeente Bocholt, begin alstublieft opnieuw – nu mét Kaulille

Waarde burgemeester,Geachte schepenen,Beste raadsleden, De voorbije 30 jaar zijn grote delen van Kaulille opgekocht door private ondernemingen. De voormalige PRB-terreinen, bijvoorbeeld, maar ook landbouwgronden en bossen in de buurt van de bestaande zandwinningsput aan de Kettingbrugweg.Het gevolg van deze speculatieve grondaankopen is dat u en en uw voorgangers al meer dan 10 jaar aan de …

De antwoorden waar u al dan niet op zat te wachten

De webmaster van de gemeentelijke graven-naar-de-toekomst-website lijkt momenteel nog steeds in zomerrust, maar achter de schermen is blijkbaar naarstig gewerkt aan antwoorden op uw vragen. Of toch een poging daartoe. Bij deze de antwoordnota zoals hij, vandaag, onder andere aan ondergetekende is gemaild vanuit de gemeente. Verdere duiding en analyse volgen de komende dagen.

Goedkeuring plannen door gemeenteraad: weer uitstel

Zoals burgemeester Van Baelen eind juni al liet doorschemeren, zal ook de gemeenteraad van donderdag 27 augustus verlopen zonder goedkeuring van de ontwerp-plannen voor het RUP “Zandcluster Kaulille”. Dit kan nu ten vroegste eind september gebeuren, zodat het openbaar onderzoek zou kunnen samenvallen met het vallen der bladeren van de bedreigde Kauliller loofbossen. En met …

“Vanaf”

Stuntreclames die beginnen met “vanaf…”, dat is altijd oppassen. Belachelijk lage soldenprijzen slaan meestal op een onverkoopbaar deel van het assortiment dat zelfs blijft liggen als de klant er het bedrag in kwestie bovenop krijgt. Maar intussen is de koopzuchtige wel onder misleidende voorwendselen de winkel binnen gelokt, blootgesteld aan de verleiding van andere impulsaankopen. …

Fabriek

Zelfs de coating op het basketmanshoge hekwerk had zijn beste tijd gehad. Fris donkergroen plastic was verbleekt en gebarsten tot iets vaag pistache-achtigs. Tegen de omheining grepen bramen en kamperfoelie nu eindelijk hun kans op de strook niemandsland. Twee meter ijzeren gordijn waar in betere tijden tijdens de zomermaanden meer onkruidverdelger op viel dan regen. …

Lastige vragen II

Ook zonder Bocholter belastingcenten (die later zandgewijs weer terugverdiend moeten worden) of flashy communicatiebureaus uit Hasselt is het beoogde ontginningsgebied een fraai kader voor het betere videowerk. In deze bijdrage van Toon Coenen worden geen fabels verteld, maar pertinente vragen gesteld. En dit keer zonder wandelende stoorzenders, genre schepen Leo en zijn nieuwe beste vriend. …

Duurzame communicatie

Een linnen lap tegen een microvezeldoekje. Een vergiet tegen een emmer. Een kale muur tegen een IKEA-opbergwand. Een nylonkous tegen een spons. Een waterijsje tegen een Viennetta Cappuccino. Een bijenhal tegen een suikerraffinaderij. Een plaggenhut tegen een vierkantshoeve. Een heideveld tegen een regenwoud. Een zandkorrel tegen een kleimineraal. Zand heeft niks te bieden. Kilometers zand, …

Folderfabel 2: bos

Staat een ongelukkige Sezoensrally-fan zijn vierdehands BMW M3 met O-plaat te simoniseren op zijn oprit. Stopt plots een vertegenwoordiger van een bekende merkgarage uit Neerpelt, die zijn raampje naar beneden laat. “Seg, hedde gin goesting um ouwen aauwen M3 te ruilen tegen ne neuije M5? Full option, zonder opleg?” “Nen M5? Ne noewe? Drèk!” Waarop …

De lange armen achter en rond De Poeier

Iedereen die zich verbaast over het enthousiasme waarmee de Boggeter N-VA’ers, de bij voorkeur sterrenkijkende schepen Cardinaels op kop, dik dertig jaar miserie voor Kaulille recht proberen te praten, moet terug naar de 20ste eeuw. Want waar de oude Limburgse Volksunie-kopstukken zich dikwijls minstens zo natuur- en milieubewust opstelden als hun concullega’s van AGALEV, is …

Miserie voor Kaulille, centen voor Bocholt: de finale

Gisterenavond, maandag 18 mei, heeft de gemeente Bocholt voor de eerste keer in vier jaar tijd een informele primeur gegeven aan lokale betrokkenen over de geplande grootschalige ontbossing en ontzanding van Kaulille. Via een Zoom-sessie mocht het studiebureau GEOSTED onder supervisie van de schepenen Cardinaels en Vanmierlo (burgemeester Van Baelen was om gezondheidsredenen verontschuldigd) enkele …

Wat wist de “zandcommissie”?

De gemeentelijke “zandcommissie” was op dinsdag 22 oktober inderdaad, zoals gehoopt, vertegenwoordigd. Het gesprek met oppositie-gemeenteraadsleden Mia en Toon en meerderheidslid Mathieu nam het grootste deel van de bijeenkomst in beslag. Wat we hieruit onthouden: de commissie is nog maar twee keer samengekomen, nl. met een startvergadering in maart en een mager bezocht terreinbezoek aan …

Bijeenkomst 22 oktober, GC De Kroon: wat doet de “zandcommissie”?

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon te kunnen starten met de werking van de “zandcommissie”. Deze selectie gemeenteraadsleden, aangevuld met enkele schepenen en de burgemeester, is dit voorjaar opgericht om de Bocholter zandplannen voor Kaulille te begeleiden. Voor de opmaak van deze plannen is in …

Zomerse Winterswandeling: afspraak 8.30u – Kettingbrug

Voor een Winters-wandeling bij het begin van de herfst belooft de terreinverkenning van het deelgebied “Achterste Hostie” op zondag 22 september een behoorlijk zomers karakter te krijgen. De gidsen verwachten ons om 8.30u onder de Kettingbrug (voor de GPS-gebruikers: “Dijkstraat”) voor een rustige wandeling van een uur of drie in bos, veld en – uiteraard …

Woensdagavond 21/8: op de fiets rond de plannen voor “de zand”

De kaartjes zijn bekend, de zandwinningsplannen ook. Maar in ‘t echt krijgen kaartjes pas echt betekenis. Daarom verzamelen we woensdagavond om 19.00u aan de voorkant van de kerk van Kaulille voor een rustig fietstochtje dat ons over rustieke wegen en wegeltjes via de PRB-wijk, het Nouwenpaadje en het Napoleonskanaal over het jaagpad richting de Achterste …

Waarom planPRBeter? Omdat uitbreiding Winters geen optie is!

Dinsdagavond 28 mei is stevig doorgepraat in de drie werkgroepen. Maar het belangrijkste leerpunt van de avond bleek van inhoudelijke aard. De naam “planPRBeter” betekent NIET dat de plannen voor de uitbreiding Winters buiten beeld blijven.PlanPRBeter staat juist voor het tegendeel. Een uitbreiding van de zandontginning Winters valt op geen enkele manier te verdedigen, en …

PRB opnieuw industrie? Klinkt goed, maar…

In de zoveelste poging om recht te praten wat krom is, stellen burgemeester Van Baelen en de N-VA-meerderheidspartners opeens een een wel erg vreemde vraag: “Hebben jullie in Kaulille misschien liever dat de PRB zwaar industriegebied blijft?”. Nog los van het feit dat “zware” industrie in de zin van een Seveso-bedrijf volgens deskundigen volstrekt kansloos …

Woensdag 3 april: “Wat is er van “De Zand”? – presentatie beschikbaar

Zoals gehoopt bracht woensdagavond 3 april een zeer goed gevulde parochiezaal. Aan iedereen die er was, en ook aan hen die er graag bij waren geweest maar andere verplichtingen hadden: hartelijk dank! De komende weken zal een uitnodiging vertrekken voor een eerste bijeenkomst met als onderwerp “wat gaan we doen, en wanneer?”. In afwachting daarvan: …