De plannen uitgeplozen, deel 2

Ook deel 2 van “De plannen uitgeplozen” valt hooguit in de categorie “opwarmer”. Of “lege doos”, ‘t is maar vanuit welke hoek u ernaar kijkt. Want het deelplan 4, “Riet – Bosschelen Heide”, doet via Art. 4.1 “Agrarisch gebied” niks anders dan bevestigen wat de situatie al decennia is: bepalen dat deze Kauliller uithoek, ingesloten …

De plannen uitgeplozen, deel 1

Later dan gehoopt een begin van toelichting bij de definitieve plannen zoals ze sinds begin juli op de gemeentelijke website staan. In dit stadium zijn eigenlijk maar vijf documenten nog van belang: de kaarten of deelplannen, 4 stuks in totaal, en de “voorschriften”, zijnde een omschrijving van welke activiteiten allemaal vergunbaar en mogelijk zijn in …

Plannen in Staatsblad, voorbereiding Raad van State gestart

Naar kwalijke gewoonte is ook de belangrijke laatste stap in de goedkeuring van de zandplannen – het RUP “Zandcluster Kaulille” – in het grootste geniep gezet. Vrijdag 9 juli jongstleden publiceerde het Belgisch staatsblad immers deze tekst: “Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bocholt brengt, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter …

“Ous Bosse”? Inderdaad! Of: waarvan Winters liever had dat niemand het wist…

Fans van de zandbaronnen en hun snode plannen zullen allicht inhoudelijke bedenkingen hebben bij het muzikale protest van de gebroeders Ooms. “Ous Bosse? Dat zijn geen bossen van de gemeenschap. Dat zijn privé-bossen!” Voor het hout opgesloten achter de PRB-omheining valt dat nog aan te nemen. Maar voor de bossen rond het Koowt van Winters?… …

“Van moetens?” En van wie dan wel?

Donderdagavond laat, op 27 mei, beslissen poppetjes achter knopjes met het laatste agendapunt van de gemeenteraad over de toekomst van Kaulille. Alle gemeenteraadsleden en schepenen die de voorbije jaren niet wisten hoe snel en hoe diep ze moesten wegduiken in de bosjes als het over “de zand” dreigde te gaan, zullen met naam en toenaam …

Uitbreiding zone Kettingbrug: grondwerkers opnieuw welkom

Naar leefbaarheid heeft de uitbreiding van de drankenproductie ter hoogte van de Kettingbrugweg ook een pluspunt opgeleverd. De grondwerker met puinbreek-installatie, die jarenlang voor lawaai- en andere overlast zorgde, is intussen naar andere oorden vertrokken. Maar in de zandbaronnen-plannen oogt de toekomst weer mooi en lucratief voor deze sector. Want waar nu nog de waterlelies …

Lastige vragen zonder antwoord, deel III: de st(r)op van Lozen

De honderden pagina’s plan-MER-studies, gepubliceerd in de zomer van 2018, zijn merkwaardig selectief. Dat mocht een bezorgde vragensteller uit Lozen ondervinden. “Hebben jullie eens aan het toenemende verkeer gedacht, het vrachtverkeer ten gevolge van de zandwinning, vooral in Lozen met die ellendig prehistorische ophaalbrug en het daarbij horende levensgevaarlijke kruispunt?“ Het antwoord van de zandbaronnen-studiebureaus …

Lastige vragen zonder antwoord – deel II: geld

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers. Alleen: …

Lastige vragen zonder antwoord – deel I: kamions

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers. Alleen: …

Waarom 3 juni 2014 belangrijk is voor de Kauliller verkeersellende

In 2016, toen de zandbaronnen voor het eerst met hun plannen naar buiten kwamen, stond verkeersoverlast en verkeersveiligheid al met stip in de top-3 van belangrijkste knelpunten. Niet voor niks dat de milieudeskundigen in Brussel van half Kaulille het dringende advies kregen om voor de milieu-effecten van het verkeer grondige, actuele metingen te doen. Niet …

Open brief aan de gemeente – getekend: Christel, namens de vzw en vele anderen!

Beste burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden Eerder deze maand keurde u bijna (niet helemaal!) unaniem het RUP ‘Zandcluster Kaulille’ goed, en vandaag krijgen wij allen weer een kleurrijke folder – want de gemeente houdt eraan alle inwoners goed te informeren!- met prachtige foto’s in de brievenbus; het lijkt wel een sprookje! Ware het niet dat sprookjes …

Sint en Kerstman brengen openbaar onderzoek mee

Als laatste punt op de gemeenteraad van donderdag 29 oktober a.s. staat de voorlopige vaststelling van het “gemeentelijke” ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zandcluster Kaulille. Het openbaar onderzoek zal ergens begin november, na de nodige aankondigingen, starten, en in totaal 60 dagen duren. Hierna volgt een advies over alle bezwaarschriften, en een finale goedkeuring in een latere …

Waarom nu een open brief?

Waarom nu een open brief, na maanden (media)stilte?Wel, mede onder druk van jullie aanwezigheid bij de gemeenteraden van mei en juni, het lanceren van vervelende vragen via de zandwinningswebsite en/of het duidelijk zichtbaar ophangen van protestaffiches, heeft de gemeente het nog niet aangedurfd om de plannen horend bij het RUP “Zandcluster Kaulille” naar de gemeenteraad …

Gemeente Bocholt, begin alstublieft opnieuw – nu mét Kaulille

Waarde burgemeester,Geachte schepenen,Beste raadsleden, De voorbije 30 jaar zijn grote delen van Kaulille opgekocht door private ondernemingen. De voormalige PRB-terreinen, bijvoorbeeld, maar ook landbouwgronden en bossen in de buurt van de bestaande zandwinningsput aan de Kettingbrugweg.Het gevolg van deze speculatieve grondaankopen is dat u en en uw voorgangers al meer dan 10 jaar aan de …

Nieuwe plaatjes, zelfde praatjes

Na de Zandbron-propaganda van begin 2016, en een eerste “Kaulille begraven voor de toekomst”-folder in mei van dit jaar, vond het gemeentebestuur het tijdens de zomermaanden nodig om nog eens met geld richting communicatiebureaus te smijten. Het resultaat, nog eens een folder met dezelfde kromme redeneringen, foute conclusies en voor de verandering nieuwe plaatjes, lag …

De antwoorden waar u al dan niet op zat te wachten

De webmaster van de gemeentelijke graven-naar-de-toekomst-website lijkt momenteel nog steeds in zomerrust, maar achter de schermen is blijkbaar naarstig gewerkt aan antwoorden op uw vragen. Of toch een poging daartoe. Bij deze de antwoordnota zoals hij, vandaag, onder andere aan ondergetekende is gemaild vanuit de gemeente. Verdere duiding en analyse volgen de komende dagen.

Goedkeuring plannen door gemeenteraad: weer uitstel

Zoals burgemeester Van Baelen eind juni al liet doorschemeren, zal ook de gemeenteraad van donderdag 27 augustus verlopen zonder goedkeuring van de ontwerp-plannen voor het RUP “Zandcluster Kaulille”. Dit kan nu ten vroegste eind september gebeuren, zodat het openbaar onderzoek zou kunnen samenvallen met het vallen der bladeren van de bedreigde Kauliller loofbossen. En met …

Dit zijn uw vragen

Herkent u zich in opmerkingen als “Hoe komt het dat onze hele buurt nog niet eens 1 keer bevraagd is over de gehele situatie?”, “In de folder had beter gestaan ‘De toekomst : meer stress , meer gevaar, meer luchtvervuiling, meer halve waarheden en minder levenskwaliteit voor de bewoners‘.” of ” De werkzaamheden zouden 30 …

Wachten op de FAQ’s (a.k.a. Godot?)

Weinig dingen des levens zijn zo simpel als het aanpassen van een tekstje op een web-pagina. Maar wie nu koud komt binnenvallen op de zandbaronnen-website, leest nog steeds de boodschap “We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.“ De geïmproviseerde speech van burgervader Stijn, donderdagavond …

Uitstel? En wat dan?

Het is wel érg stil aan de overkant. Terwijl de zandbaronnen-website nog steeds uitpakt met een openbaar onderzoek dat start in juli, en met antwoorden die we mogen verwachten vanaf 15 juni, worden de geluiden steeds hardnekkiger dat op donderdagavond 25 juni de gemeenteraad NIET zal stemmen over het ontwerp van RUP “Zandcluster Kaulille”. Waarom? …

“Vanaf”

Stuntreclames die beginnen met “vanaf…”, dat is altijd oppassen. Belachelijk lage soldenprijzen slaan meestal op een onverkoopbaar deel van het assortiment dat zelfs blijft liggen als de klant er het bedrag in kwestie bovenop krijgt. Maar intussen is de koopzuchtige wel onder misleidende voorwendselen de winkel binnen gelokt, blootgesteld aan de verleiding van andere impulsaankopen. …

Lastige vragen: D-Day

Vandaag, 15 juni, zullen we het weten. Want vandaag, beloofd is beloofd, zal de propaganda-website van de zandbaronnen antwoord geven op de vragen die we met z’n allen van 1 tot 5 juni hebben gesteld. Op ALLE vragen? Dat valt nog te bezien. Want volgens de propaganda-webmaster gaat het om, en ik citeer, “We vatten …

Fabriek

Zelfs de coating op het basketmanshoge hekwerk had zijn beste tijd gehad. Fris donkergroen plastic was verbleekt en gebarsten tot iets vaag pistache-achtigs. Tegen de omheining grepen bramen en kamperfoelie nu eindelijk hun kans op de strook niemandsland. Twee meter ijzeren gordijn waar in betere tijden tijdens de zomermaanden meer onkruidverdelger op viel dan regen. …

Lastige vragen II

Ook zonder Bocholter belastingcenten (die later zandgewijs weer terugverdiend moeten worden) of flashy communicatiebureaus uit Hasselt is het beoogde ontginningsgebied een fraai kader voor het betere videowerk. In deze bijdrage van Toon Coenen worden geen fabels verteld, maar pertinente vragen gesteld. En dit keer zonder wandelende stoorzenders, genre schepen Leo en zijn nieuwe beste vriend. …

Lastige vragen I

Bent u iemand die benieuwd is naar het antwoord dat namens de gemeente op uw zandvraag zal worden gegeven? Of is uw inborst eerder argwanend, en is de eerste vraag die u zich stelt: “Zullen die p***els wel alle vragen beantwoorden? Of zullen ze weer de hen welgevallige krenten uit de pap plukken, en de …

Duurzame communicatie

Een linnen lap tegen een microvezeldoekje. Een vergiet tegen een emmer. Een kale muur tegen een IKEA-opbergwand. Een nylonkous tegen een spons. Een waterijsje tegen een Viennetta Cappuccino. Een bijenhal tegen een suikerraffinaderij. Een plaggenhut tegen een vierkantshoeve. Een heideveld tegen een regenwoud. Een zandkorrel tegen een kleimineraal. Zand heeft niks te bieden. Kilometers zand, …

Folderfabel 7: Amerikanen

Een projectontwikkelaar met een neus voor koopjes weet niet wat hij ziet: een magnifieke lap grond, schoon gelegen, voor een belachelijk lage prijs. Alleen: op die lap grond staat ook een oude pastorie, volgens sommige fundamentalisten met erfgoedkundige waarde, en de gemeente wil dat de nieuwe eigenaar het historisch pand in ere houdt. Vandaar de …

Folderfabel 5 én 6: “strot”

Bij een eerste, onzorgvuldige lezing zou iedere Vlaming met enig gezond verstand “ja!” zuchten bij een tussentitel op pagina 15 van de fabelfolder. “Duwt men ons een nieuw plan door de strot?”, staat er veelbelovend. De kul die volgt maakt snel duidelijk dat de zandbaronnen bij monde van de dienstbare gemeente Bocholt op twee punten …

Folderfabel 4: zand

Toevallig kwam ook in de folderfabel over de ovonde al een transportmiddel voor vloeibare dierlijke excrementen voorbij gedenderd: een zeikton. In onze regio heeft een loonwerker er niet beter op gevonden dan zijn onfrisse vrachtje op te leuken met een frisse slogan, creatief afgekeken van een bekend Deens biermerk: “Probably the best shit in the …

Folderfabel 3: ovonde

In 2016, ten tijde van “De Zandbron” die Kaulille ook al wou begraven voor de toekomst, dacht Jan “Beton” Schrijvers dé truc gevonden te hebben om Kaulille de zandplannen te doen slikken: de ovonde! Zoals overal is het de voorbije 20 jaar ook in Kaulille druk geworden op de weg. En ‘s morgens en in …

Folderfabel 2: bos

Staat een ongelukkige Sezoensrally-fan zijn vierdehands BMW M3 met O-plaat te simoniseren op zijn oprit. Stopt plots een vertegenwoordiger van een bekende merkgarage uit Neerpelt, die zijn raampje naar beneden laat. “Seg, hedde gin goesting um ouwen aauwen M3 te ruilen tegen ne neuije M5? Full option, zonder opleg?” “Nen M5? Ne noewe? Drèk!” Waarop …

De lange armen achter en rond De Poeier

Iedereen die zich verbaast over het enthousiasme waarmee de Boggeter N-VA’ers, de bij voorkeur sterrenkijkende schepen Cardinaels op kop, dik dertig jaar miserie voor Kaulille recht proberen te praten, moet terug naar de 20ste eeuw. Want waar de oude Limburgse Volksunie-kopstukken zich dikwijls minstens zo natuur- en milieubewust opstelden als hun concullega’s van AGALEV, is …

Miserie voor Kaulille, centen voor Bocholt: de finale

Gisterenavond, maandag 18 mei, heeft de gemeente Bocholt voor de eerste keer in vier jaar tijd een informele primeur gegeven aan lokale betrokkenen over de geplande grootschalige ontbossing en ontzanding van Kaulille. Via een Zoom-sessie mocht het studiebureau GEOSTED onder supervisie van de schepenen Cardinaels en Vanmierlo (burgemeester Van Baelen was om gezondheidsredenen verontschuldigd) enkele …

Wat wist de “zandcommissie”?

De gemeentelijke “zandcommissie” was op dinsdag 22 oktober inderdaad, zoals gehoopt, vertegenwoordigd. Het gesprek met oppositie-gemeenteraadsleden Mia en Toon en meerderheidslid Mathieu nam het grootste deel van de bijeenkomst in beslag. Wat we hieruit onthouden: de commissie is nog maar twee keer samengekomen, nl. met een startvergadering in maart en een mager bezocht terreinbezoek aan …

Bijeenkomst 22 oktober, GC De Kroon: wat doet de “zandcommissie”?

Op dinsdagavond 22 oktober hopen we om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon te kunnen starten met de werking van de “zandcommissie”. Deze selectie gemeenteraadsleden, aangevuld met enkele schepenen en de burgemeester, is dit voorjaar opgericht om de Bocholter zandplannen voor Kaulille te begeleiden. Voor de opmaak van deze plannen is in …

Woensdagavond 26 juni afspraak in De Kroon

De laatste afspraak voor de zomer staat in tropensferen geagendeerd voor woensdagavond 26 juni, opnieuw om 20.00u in de kleine zaal van GC De Kroon in Kaulille. De agenda: 1. Verwelkoming en terugblik op de voorbije maand2. Communicatie: het uitgewerkte planprbeter-logo3. Activiteiten: de najaars- en andere plannen4. Inhoud: de zorgen om de uitbreiding Winters5. Werking: …

Waarom planPRBeter? Omdat uitbreiding Winters geen optie is!

Dinsdagavond 28 mei is stevig doorgepraat in de drie werkgroepen. Maar het belangrijkste leerpunt van de avond bleek van inhoudelijke aard. De naam “planPRBeter” betekent NIET dat de plannen voor de uitbreiding Winters buiten beeld blijven.PlanPRBeter staat juist voor het tegendeel. Een uitbreiding van de zandontginning Winters valt op geen enkele manier te verdedigen, en …